Post Tagged with: "Tro xỉ"

Giải pháp nào cho tiêu thụ tro xỉ của nhà máy nhiệt điện?

Giải pháp nào cho tiêu thụ tro xỉ của nhà máy nhiệt điện?

Theo các chuyên gia, tro xỉ của các nhà máy điện đốt than tầng sôi (CFB) được sử dụng rất hạn chế, chủ yếu để chôn lấp. Đây là một thách thức rất lớn đặt ra đối với các nhà nghiên cứu cũng như chủ đầu tư khi Quyết định 1696 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 23/09/2014:[Đọc tiếp…]