Post Tagged with: "nung"

Sử dụng vật liệu xây không nung là giải pháp căn cơ

Sử dụng vật liệu xây không nung là giải pháp căn cơ

Theo báo cáo của Vụ Vật liệu Xây dựng (Bộ Xây dựng), năm 2015, tỷ lệ các công trình xây dựng sử dụng vật liệu xây không nung (VLXKN) đã tăng lên đáng kể. Ước tính, cả nước sử dụng tổng cộng khoảng 22,85 tỷ viên QTC, trong đó 5,33 tỷ viên QTC là VLXKN (bằng 113% so với năm[Đọc tiếp…]