Văn bản – Chính sách

Biến tro xỉ phế thải thành vật liệu xây dựng: Gỡ ‘nút thắt’ chính sách

Biến tro xỉ phế thải thành vật liệu xây dựng: Gỡ ‘nút thắt’ chính sách

Hiện nay cả nước có 20 nhà máy nhiệt điện than đang vận hành với tổng công suất lắp đặt là 13.110MW. Hàng năm các nhà máy điện này phát thải ra một khối lượng tro xỉ khoảng 15,8 triệu tấn. Cùng đó, các nhà máy hóa chất, phân bón và cơ sở công nghiệp “đóng góp” khối lượng tro[Đọc tiếp…]

Đưa tro xỉ vào ứng dụng thực tế

Đưa tro xỉ vào ứng dụng thực tế

Theo quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp, lượng tro, xỉ thải dự kiến đến năm 2030 là 422 triệu tấn. Đây là con số khổng lồ, ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình phát triển công nghiệp nói riêng và kinh tế, xã hội nói chung. Hiện nay, phần lớn lượng tro, xỉ vẫn đem chôn lấp. Nếu[Đọc tiếp…]

_MG_2438

_MG_2441

_MG_2404

_MG_2385

_MG_2382

Đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro xỉ thạch cao các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng

Hiện nay cả nước có 20 nhà máy nhiệt điện than đang vận hành với tổng công suất lắp đặt là 13.110 MW. Hàng năm các nhà máy điện này phát thải ra một khối lượng tro xỉ khoảng 15,8 triệu tấn. Chỉ tính riêng lượng tro, xỉ tích lũy của các nhà máy nhiệt điện năm 2016 là 23[Đọc tiếp…]

Đẩy mạnh xử lý tro, xỉ, thạch cao từ các nhà máy nhiệt điện

Đẩy mạnh xử lý tro, xỉ, thạch cao từ các nhà máy nhiệt điện

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, hiện nay cả nước tồn dư khoảng 23 triệu tấn tro, xỉ từ các nhà máy nhiệt điện. Dự tính, đến năm 2018, lượng tro, xỉ từ các nhà máy nhiệt điện nếu không được xử lý sẽ lên tới 61 triệu tấn, năm 2020 là 190 triệu tấn, 2025 lên tới 258[Đọc tiếp…]

Tồn đọng tro xỉ gây áp lực lớn cho bảo vệ môi trường