Archive for Tháng Ba, 2017

Biến tro xỉ phế thải thành vật liệu xây dựng: Gỡ ‘nút thắt’ chính sách

Biến tro xỉ phế thải thành vật liệu xây dựng: Gỡ ‘nút thắt’ chính sách

Hiện nay cả nước có 20 nhà máy nhiệt điện than đang vận hành với tổng công suất lắp đặt là 13.110MW. Hàng năm các nhà máy điện này phát thải ra một khối lượng tro xỉ khoảng 15,8 triệu tấn. Cùng đó, các nhà máy hóa chất, phân bón và cơ sở công nghiệp “đóng góp” khối lượng tro[Đọc tiếp…]

Đưa tro xỉ vào ứng dụng thực tế

Đưa tro xỉ vào ứng dụng thực tế

Theo quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp, lượng tro, xỉ thải dự kiến đến năm 2030 là 422 triệu tấn. Đây là con số khổng lồ, ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình phát triển công nghiệp nói riêng và kinh tế, xã hội nói chung. Hiện nay, phần lớn lượng tro, xỉ vẫn đem chôn lấp. Nếu[Đọc tiếp…]