Archive for Tháng Tám, 2016

Nhiệt điện Cao Ngạn: 8 năm tìm đường tiêu thụ tro xỉ

Nhiệt điện Cao Ngạn: 8 năm tìm đường tiêu thụ tro xỉ

Gắn với trọng trách tiêu thụ than cho 2 mỏ Khánh Hoà và Núi Hồng, đồng thời đảm bảo an ninh điện cho 6 tỉnh vùng biên giới phía Bắc, Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn sử dụng công nghệ đốt than tầng sôi tuần hoàn (CFB) phù hợp với chất lượng than của 2 mỏ nhưng lại là thách[Đọc tiếp…]